Yalı Mah. 6523 Sok. No:32/B D:102 Park Yaşam, Karşıyaka/İzmir +90 541 220 2870 info@egecocukalerji.com
image
Hakkımda
image
Hakkımda

Dr. Gülten Türkkanı Asal

1974 Polatlı’da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimini Mersin’de tamamladım.

1997 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Tıp Doktoru olarak mezun oldum. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimime başladım.

2003-2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde Başasistanlık görevini yerine getirdim.

2005 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığımı tamamladım. 2005- 2010 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları üst ihtisasını tamamladım.

2012 yılında Seka Devlet Hastanesi, Alikayha Ek Hizmet Binası, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı olarak mecburi hizmet görevimi yerine getirdim.

Evli ve bir erkek çocuk annesi olup, halen özel muayenehanemde hizmet vermeye devam etmekteyim.

Klinik Fotoğrafları

Videolar

TV Programları ve Diğer Videolar

img

Yayınlar

img

1. A novel mutation in the interleukin-1 receptor antagonist associated with intrauterine disease onset.
Altiok E, Aksoy F, Perk Y, Taylan F, Kim PW, Ilıkkan B, Asal GT, Goldbach-Mansky R, Sanal O.
Clin Immunol. 2012 Oct;145(1):77-81.

2. Griscelli syndrome types 1 and 3: analysis of four new cases and long-term evaluation of previously
diagnosed patients.
Cağdaş D, Ozgür TT, Asal GT, Tezcan I, Metin A, Lambert N, de Saint Basile G, Sanal O.
Eur J Pediatr. 2012 Oct;171(10):1527-31

3. Additional diverse findings expand the clinical presentation of DOCK8 deficiency.
Sanal O, Jing H, Ozgur T, Ayvaz D, Strauss-Albee DM, Ersoy-Evans S, Tezcan I, Turkkani G, Matthews HF, Haliloglu G, Yuce A, Yalcin B, Gokoz O, Oguz KK, Su HC.
J Clin Immunol. 2012 Aug;32(4):698-708.

4. Two SCID cases with Cernunnos-XLF deficiency successfully treated by hematopoietic stem cell
transplantation.
Çağdaş D, Özgür TT, Asal GT, Revy P, De Villartay JP, van der Burg M, Sanal Ö, Tezcan I.
Pediatr Transplant. 2012 Aug;16(5):E167-71

5. Clinical features of chronic granulomatous disease: a series of 26 patients from a single center.
Turul-Ozgür T, Türkkani-Asal G, Tezcan I, Köker MY, Metin A, Yel L, Ersoy F, Sanal O.
Turk J Pediatr. 2010 Nov-Dec;52(6):576-81.

6. Mild clinical phenotype and subtle radiographic findings in an infant with cartilage-hair hypoplasia.
Türkkani-Asal G, Alanay Y, Turul-Ozgür T, Zenker M, Thiel C, Rauch A, Unal S, Gürgey A, Tezcan I.
Turk J Pediatr. 2009 Sep-Oct;51(5):493-6.

7. Hematopoietic stem cell transplantation in a CD3 gamma-deficient infant with inflammatory bowel isease.
Ozgür TT, Asal GT, Cetinkaya D, Orhan D, Kiliç SS, Usta Y, Ozen H, Tezcan I.
Pediatr Transplant. 2008 Dec;12(8):910-3.

8. Acquired factor VIII deficiency associated with a novel primary immunodeficiency suggestive of autosomal recessive hyper IgE syndrome.
Ozgur TT, Asal GT, Gurgey A, Tezcan I, Ersoy F, Sanal O.
J Pediatr Hematol Oncol. 2007 May;29(5):327-9

9. A case of interleukin-12 receptor beta-1 deficiency with recurrent leishmaniasis.
Sanal O, Turkkani G, Gumruk F, Yel L, Secmeer G, Tezcan I, Kara A, Ersoy F.
Pediatr Infect Dis J. 2007 Apr;26(4):366-8.

10. Juvenile recurrent parotitis and immunodeficiency: Report of two cases.
Ozgur TT, Asal GT, Sarac S, Sanal O.
International Journal  of Pediatric Otorhinolaringology Extra. 2007 June; 2(2): 125-127

11. The cellular inflammation of bronchial biopsies in chronic obstructive pulmonary diseases.
Köktürk N, Tatlicioğlu T, Memiş L, Türkkani G.
Tuberk Toraks. 2003;51(2):123-31

1. 2001-2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde yatırılarak izlenen zehirlenme vakalarının retrospektif analizi.
Şahin M, Türkkanı G, Ünal Ş, Bayrakçı B. Yeni Tıp Dergisi, Nisan 2006; 23(2):98-100.

2. Ağır Kombine İmmün yetmezlikler.
Gülten Türkkanı Asal, İlhan Tezcan.  Clin Pediatri, Nisan 2006;1(1):42-44.

3. Sorun vaka: Ağır kombine immünyetmezlikte fatal seyirli sistemik BCG enfeksiyonu.
Akçören Z, Türkkanı Asal G, Sanal O.  Hacettepe Tıp Dergisi, Aralık 2005;36(4): 248-252.

4. Pasif İmmünizasyon
Gülten TÜRKKANI ASAL, Tuba Turul Özgür. Katkı Pediatri Dergisi, 2006;28(5-6):882-893.

5. İmmün Sistem ve Omega-3 yağ asitleri.
Gülten Türkkanı Asal, İlhan Tezcan. Katkı Pediatri Dergisi, 2006;28(1):72-78.

6. Otoimmün Lenfoproliferatif Sendrom(AUTOIMMUNE LYMPHOPROLIFERATIVE SYNDROME)
Gülten TÜRKKANI ASAL,. Özden SANAL

7. Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2007;3(4):18-22
İmmün sistemin regülasyon bozukluğuna bağlı hastalıklar ve otoimmün lenfoproliferatif sendrom.
Gülten TÜRKKANI ASAL,. Özden SANAL, Katkı Pediatri Dergisi, 2011;33(2): 145-159.

1. Hiperimmünglobin M sendromları.
Gülten Türkkanı Asal, Leman Yel. Temel Pediatri Kitabı. 2010. 1361-63

2. Kombine İmmün yetmezlikler.
Gülten Türkkanı Asal, Tuba Turul Özgür, Özden Sanal. Temel Pediatri Kitabı. 2010; 1363-1366
Gülten Türkkanı Asal, Mualla Çetin. Hemolitik Anemi. Pediatride Tanı ve Tedavi Hacettepe Uygulamaları. 2009; 542-550.