Yalı Mah. 6523 Sok. No:32/B D:102 Park Yaşam, Karşıyaka/İzmir +90 541 220 2870 info@egecocukalerji.com

Otoimmün Nedir?

Otoimmün, bağışıklık sisteminin normalde vücudun yabancı maddelere karşı savaşması gereken durumlarda, yanlışlıkla kendi vücut hücrelerine saldırması anlamına gelir. Bu, vücudun kendi dokularına zarar vermesine neden olabilir. Otoimmün hastalıklar, bağışıklık sisteminin bu tür yanıltıcı tepkilerinin sonucu olarak ortaya çıkar. Örnekler arasında lupus, romatoid artrit, multipl skleroz ve tip 1 diyabet bulunur. Bu tür hastalıklar, vücudu koruma görevi gören bağışıklık sisteminin dengesizliklerinden kaynaklanabilir ve farklı semptomlara yol açabilir.

Otoimmün Hastalıklar

Otoimmün hastalıklar, bağışıklık sisteminin normalde vücuda zararlı olan yabancı maddelere karşı savaşması gereken bir mekanizma olarak çalışması gerekirken, yanlışlıkla kendi vücut dokularına saldırmasına neden olan bir dizi hastalığı tanımlar. Bu tür hastalıkların nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik, çevresel ve hormonal faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir.

Otoimmün hastalıklar, vücudu koruma amacı güden bağışıklık sisteminin normal dengesizlikleri sonucunda ortaya çıkabilir. Bu hastalıkların belirtileri ve şiddeti, türüne göre farklılık gösterebilir. Örnekler arasında lupus, romatoid artrit, multipl skleroz, tiroidit ve tip 1 diyabet bulunur. Bu hastalıklar, vücudun çeşitli dokularına zarar verebilir ve genellikle kronik, tedavi edilmesi zorlu hastalıklardır.

Otoimmün hastalıkların teşhisi, genellikle belirtilerin gözlemlenmesi, kan testleri ve diğer tıbbi incelemelerle yapılır. Tedavi, semptomların şiddetini azaltmayı ve bağışıklık sisteminin aşırı tepkisini kontrol etmeyi amaçlar. Bu tedavi genellikle ilaçlar, immünsüpresif ilaçlar veya kortikosteroidler gibi ilaçları içerebilir. Otoimmün hastalıklarla başa çıkmak için multidisipliner bir yaklaşım genellikle gereklidir ve birçok hasta, semptomları yönetmek ve yaşam kalitesini artırmak için doktorlar, uzmanlar ve diğer sağlık profesyonelleriyle işbirliği yapar.

Çocuklarda Otoimmün Hastalıklar

Çocuklarda otoimmün hastalıklar, bağışıklık sistemi yanlışlıkla kendi vücutlarının dokularına saldırdığında ortaya çıkan hastalıklardır. Bu tür hastalıklar, yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da görülebilir. Her yaşta ortaya çıkabilen otoimmün hastalıklar, çocukların sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bazı yaygın çocukluk çağı otoimmün hastalıkları şunlar olabilir:

 • Jüvenil İdiopatik Artrit: Bu hastalık, çocukların eklem iltihaplanmasıyla karakterizedir ve kronik eklem ağrısı ve şişliğe yol açabilir.
 • Tip 1 Diyabet: Bu hastalık, pankreasın insülin üreten hücrelerine bağışıklık sisteminin saldırması sonucu insülin üretimini engeller. Bu, yüksek kan şekeri seviyelerine yol açar.
 • Lupus: Lupus, çocuklarda da görülebilen bir otoimmün hastalıktır. Ciltte döküntüler, eklem ağrısı, yorgunluk ve diğer belirtilere neden olabilir.
 • Multipl Skleroz (MS): Çocukluk çağında nadiren görülse de, bazen çocuklarda da MS teşhisi konulabilir. Bu hastalık merkezi sinir sistemi iltihabına neden olur.
 • Hashimoto Tiroiditi ve Graves Hastalığı: Tiroid bezini etkileyen otoimmün hastalıklardır. Hashimoto tiroiditi, tiroid bezinin yetersiz çalışmasına yol açarken, Graves hastalığı aşırı tiroid hormonu üretimine neden olabilir.

Çocuklarda otoimmün hastalıkların teşhisi ve tedavisi, uzman bir pediatrik romatolog veya otoimmün hastalıklar uzmanı tarafından yapılır. Tedavi, semptomların ciddiyetine ve türüne göre değişebilir ve ilaçlar, immünsüpresif tedaviler ve yaşam tarzı değişikliklerini içerebilir. Ayrıca, aileler ve çocuklar hastalığı yönetmek ve semptomları kontrol altına almak için düzenli olarak sağlık profesyonelleriyle işbirliği yaparlar.

Otoimmün Hastalıklara Hangi Doktor Bakar?

Otoimmün hastalıkların teşhisi ve tedavisi için farklı uzmanlar gerekebilir. Otoimmün hastalıklar ile ilgilenen ve tedavi eden uzmanlar şunlar olabilir:

 • Romatolog: Romatologlar, bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıklara odaklanan uzmanlardır ve otoimmün hastalıkların teşhisi ve yönetimi konusunda uzmanlaşırlar. Romatologlar, hastalığın türüne bağlı olarak hastaları tedavi ederler.
 • İç Hastalıkları Uzmanı: İç hastalıkları uzmanları, genel sağlık sorunlarına odaklanırlar ve bazı otoimmün hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile ilgilenirler. Özellikle sistemik otoimmün hastalıkların tanısında yardımcı olabilirler.
 • Nörolog: Otoimmün hastalıkların merkezi sinir sistemi ile ilgili olduğu durumlarda nörologlar devreye girebilirler. Örneğin, multipl skleroz (MS) gibi hastalıkları tedavi etmek için nörologlar görev alabilir.
 • Endokrinolog: Tiroid ile ilgili otoimmün hastalıklar, özellikle Hashimoto tiroiditi ve Graves hastalığı, endokrinologlar tarafından teşhis ve tedavi edilir.
 • Çocuk Romatoloji Uzmanı: Çocuklarda otoimmün hastalıkların teşhisi ve tedavisi için çocuk romatoloji uzmanları gerekebilir.
 • Dermatolog: Bazı otoimmün hastalıklar ciltle ilgili belirtilere neden olabilir. Bu durumda, dermatologlar cilt sorunlarının teşhisi ve tedavisi konusunda uzmanlaşmıştır.
 • Gastroenterolog: Bazı otoimmün hastalıklar, sindirim sistemi ile ilgili sorunlara yol açabilir. Bu tür durumlarda gastroenterologlar teşhis ve tedavi süreçlerine katkı sağlayabilir.

Otoimmün hastalığın türüne ve semptomlara bağlı olarak, hastanın ihtiyaçlarına göre farklı uzmanlar bir araya gelebilir. Bu nedenle, otoimmün hastalıkların teşhis ve tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirebilir. Başvurduğunuz sağlık sorunlarına göre, başvurmanız gereken uzmanı belirlemek için birinci basamak sağlık profesyoneli veya aile hekiminiz sizi yönlendirebilir.

 

 

Bir yanıt yazın